Phòng Lao động TB&XH huyện Mường Khương đấu thầu Mua gạo tẻ năm 2012


THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới huyện Mường Khương năm 2012.

 

– Tên Bên mời thầu: Phòng Lao động TB&XH, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

– Tên gói thầu: Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới huyện Mường Khương năm 2012.

– Nguồn vốn: Chương trình 30a

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Bắt đầu từ 8 giờ 00′ ngày 20 tháng 7 năm
2012 đến ngày 25 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).
Giá bán: 300.000 đồng/bộ
Địa chỉ phát hành: Phòng Lao động TB&XH trung tâm huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại:  020 3 881755;  Fax: 202 3 881894.
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trước 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2012 tại địa chỉ phát hành hồ sơ nêu trên./.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Vương Đức Quân