Thông báo trúng thầu: Thi công trường tiểu học xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU  

Gói thầu: Thi công trường tiểu học xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND, ngày 12/7/2012 của UBND huyện Mường Khương về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Thi công xây dựng Trường tiểu học xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG THÔNG BÁO

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên Bính Việt, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2. Giá trị trao thầu là: 2.283.762.648, VNĐ.

3. Ngày ký hợp đồng:         17/7/2012

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 260, ngày ( Kể từ ngày khởi công)

5. Nguồn vốn: Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Mường Khương, ngày 19 tháng 7 năm 2012

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Trưởng Phòng

 ĐOÀN XUÂN ĐẠT