Mời đấu thầu xây lắp công trình đường QL6 Đoạn Km 0- km4 + 224m – Sơn La

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Đường GT QL6 – Trung tâm xã Muổi Nọi – TT xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu. Đoạn Km 0- km4 + 224m (QL6 – Trung tâm xã Muổi Nọi).

– Tên dự án: Đường GT QL6 – Trung tâm xã Muổi Nọi – TT xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu.

– Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ ngày 5 tháng 8 năm 2012, đến trước 8h ngày 21 tháng 8 năm 2012.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 022.847.636  Fax: 022.847.292.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Thời điểm đóng thầu: 8h, ngày 21 tháng 8 năm 2012.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 8 năm 2012, tại Phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu
nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng

 

B.Thông tin chung chủ đầut tư và dự án mời thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện Thoại: 022.847.636. Fax: 022.847.292

E-mail: huyenthuanchau@gmail.com

2. Tên dự án: Đường GT QL6 – Trung tâm xã Muổi Nọi – TT xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu. Đoạn Km 0- km4 + 224m (QL6 – Trung tâm xã Muổi Nọi)

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4. Tên Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình Đường GT QL6 – Trung tâm xã Muổi Nọi – TT xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu. Đoạn Km 0- km4 + 224m (QL6 – Trung tâm xã Muổi Nọi).