Phòng giáo dục Huyện Bảo Yên mời thầu mua văn phòng phẩm năm học 2012-2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên,

Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790.

2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Gói thầu “Mua văn phòng phẩm cấp phát cho cán bộ và giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012-2013”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

– Tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm cấp phát cho cán bộ và giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012-2013

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2012.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 13 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) : Trước 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 7 năm  2012  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Yên,

Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790.

  

Bảo Yên, ngày  12  tháng 7 năm 2012

TRƯỞNG PHÒNG

ĐÃ KÝ

  

Nguyễn Văn Nhật