Đấu thầu Mua 49 xe ô tô bán tải 1 cầu cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU

 

– Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

– Tên gói thầu: Mua 49 xe ô tô bán tải 1 cầu cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2012.

– Tên dự án: Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2012.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước (NSTW).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 9h00’, ngày 20 tháng 7 năm 2012 đến trước 8h00’, ngày 04 tháng 8 năm 2012.

– Địa điểm bán HSMT:

Phòng 311 nhà N4, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (04).62739597; (04).62739595

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT:

Phòng 311 nhà N4, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (04).62739597; (04).62739595

– Thời điểm đóng thầu: vào lúc 8h00’ (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 8 năm 2012, tại Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.

– Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 8h30’ (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.