Kho bạc Nhà nước Bình Phước thông báo kế hoạch đấu thầu xây dựng Trụ sở làm việc

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÙ GIA MẬP BÌNH PHƯỚC

– Kho bạc Nhà nước Bình Phước.

– Địa chỉ: Số 488, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 06513.879637/06513.879931.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bù Gia Mập-Bình Phước.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 432/QĐ-KBNN ngày 24/5/2012 do Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quốc Vinh ký.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Bình Phước.

5. Tổng mức đầu tư: 12.407.306.000 đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm lẽ bảy triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn đồng) theo Quyết định số 177/QĐ-KBNN ngày 26 tháng 3 năm 2012  của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước điều chỉnh một số nội dung quyết định số 981/QĐ-KBNN ngày 29/10/2010 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bù Gia Mập-Bình Phước.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây lắp

Vốn đầu tư phát triển ngành

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một  túi hồ sơ

Quí II, Quí III năm 2012

Theo đơn giá cố định

360 ngày

2

Cây xanh thảm cỏ

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ.

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

3

Cung cấp, lắp đặt quầy giao dịch

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ.

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

 

4

Cửa kho tiền đặc chủng.

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

5

Cung cấp, lắp đặt điều hòa nhiệt độ

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

6

 

 

Hệ thống báo động, báo cháy tự động

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

7

Hệ thống chữa cháy vách tường

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

8

Cung cấp, lắp đặt camera quan sát( 5 đầu)

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

9

Cung cấp, lắp đặt máy bơm

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

10

Cung cấp, lắp đặt mạng vi tính, điện thoại, chống sét lan truyền

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

11

Đường dây và trạm biến áp 75KVA

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

12

Cung cấp, lắp đặt rèm của

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

13

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây lắp

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thực hiện dự án

14

Tư vấn giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thực hiện dự án

15

Tư vấn kiểm định, chứng nhân sự phù hợp về chất lượng công trình

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

16

Phí bảo hiểm công trình

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

17

Phí kiểm toán quyết toán

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo tiến độ thực hiện dự án

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án