Mời đấu thầu xây lắp Cải tạo mở rộng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Kông Chro – Gia Lai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CẢI TẠO TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC  – KÔNG CHRO – GIA LAI

 

 – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Gia Lai

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp

 – Tên dự án: Cải tạo mở rộng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Kông Chro – Gia Lai

– Nguồn vốn: Đầu tư phát triển ngành

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 – Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 30 tháng 07 năm 2012 đến trước 08 giờ, ngày 17 tháng 08 năm 2012 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước Gia Lai – 38 Nguyễn Du – Pleiku – Gia Lai. Fax 0593824275; ĐT: 0593874411; sonhtgialai@yahoo.com.vn

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: 38-Nguyễn Du – TP Plei Ku – Tỉnh Gia Lai

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 0 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, hoặc bằng tiền mặt

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 08 năm 2012, tại Hội trường tầng 3 Kho bạc Nhà nước Gia Lai – 38 Nguyễn Du – Pleiku – Gia Lai, Fax 0593824275; ĐT: 0593874411; sonhtgialai@yahoo.com.vn

 

Kho bạc Nhà nước Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.