Mời đấu thầu Triển khai phần mềm Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu tố

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

 

– Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính

– Tên gói thầu: Triển khai phần mềm Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu tố

– Tên dự án: Triển khai phần mềm Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu tố

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

 – Thời gian bán HSMT: Từ ngày 30/7/2012 đến trước 09 giờ ngày 16/8/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng 215, Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

 

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 212, Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 16/8/2012.

– Bảo đảm dự thầu: 15 triệu đồng (Bằng chữ: mươi lăm triệu đồng)

 

– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 16/8/2012 tại tầng 1, Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH