Mời đấu thầu Xây lắp Trụ sở Kho bạc nhà nước – Tuy Phước, Bình Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC – TUY PHƯỚC , BÌNH ĐỊNH

 

– Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bình Định

– Tên gói thầu: Xây lắp Trụ sở KBNN Tuy Phước, Bình Định

– Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở KBNN Tuy Phước, Bình Định

– Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 8h ngày 05 tháng 8 năm 2012 đến trước 8h sáng ngày 20 tháng 8 năm 2012 (theo giờ làm việc hành chính)

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : 60 Lê Duẩn – TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

– Điện thoại: 056.3522388 Fax : 056.3521.444

– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000đồng (Một triệu đồng )

 

– Địa chỉ nhận hồ sơ mời thầu : 60 Lê Duẩn – TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

– Thời điểm đóng thầu : 8 giờ ngày 20/8/2012.

– Bảo đảm dự thầu : 100.000.000đồng ( Một trăm triệu đồng ), bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh Ngân hàng và phải được chuyển đến Kho bạc Nhà nước Bình Định chậm nhất là 8 giờ ngày 20/8/2012.

 

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8giờ30 ngày 20/8/2012 tại Kho bạc Nhà nước Bình Định.

 

Kho bạc Nhà nước Bình Định kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.