Kho bạc Nhà nước Sơn La mời thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống Camera quan sát

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT

Kho bạc Nhà nước Sơn La mời thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống Camera quan sát tại Văn phòng KBNN tỉnh và các KBNN huyện thuộc KBNN Sơn La.

 

– Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sơn La

– Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống Camera quan sát tại Văn phòng KBNN tỉnh và các KBNN huyện thuộc KBNN Sơn La.

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2012 đến trước 8 giờ, ngày 13 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính Quản trị KBNN Sơn La, số 36 Lò Văn Giá – TP Sơn La – tỉnh Sơn La. ĐT: 022.3.858.311; Fax: 022.3.852.221.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Quản trị KBNN Sơn La, số 36 Lò Văn Giá – TP Sơn La – tỉnh Sơn La.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 13 tháng 8 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 6.000.000đồng (Sáu triệu đồng chẵn) bằng hình thức bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi đơn vị mở tài khoản hoặc bằng tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9giờ (giờ Việt Nam), ngày 13 tháng 8 năm 2012, tại Phòng họp tầng 2 KBNN Sơn La, số 36 Lò Văn Giá – TP Sơn La – tỉnh Sơn La.

Kho bạc Nhà nước Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.