Mời đấu thầu Cung cấp băng tải di động phục vụ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

 THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP BĂNG TẢI DI ĐỘNG

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình mời thầu Cung cấp băng tải di động phục vụ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.

 

– Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

– Tên gói thầu: Cung cấp băng tải di động phục vụ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia. Số lượng: 29 bộ (hai mươi chín bộ) gồm: 9 bộ dài 6m, 2 bộ dài 7m, 12 bộ dài 8m, 3 bộ dài 9m, 3 bộ dài 10m.

– Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định kế hoạch năm 2012.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ ngày 02/8/2012 đến trước 08 giờ ngày 17/8/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính kế toán – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363839434 – Fax: 036.3838673

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng chẵn).

 

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 17/8/2012.

– Đảm bảo dự thầu: 83.485.000 đồng (tám mươi ba triệu bốn trăm tám mươi năm ngàn đồng chẵn)

 

– Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 09 giờ ngày 17/8/2012 tại phòng họp tầng 3, trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.