Đấu thầu Hỗ trợ giống gia súc Trâu giống cho các xã thuộc huyện Mường Tè

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH  CUNG CẤP  GIỐNG TRÂU SINH SẢN HUYỆN MƯỜNG TÈ

  • Căn cứ Quyết định số: 1115/QĐ-UBND, ngày 18/5/2012 của UBND huyện Mường Tè về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2012;
  •  Căn cứ Quyết định số: 1442/QĐ-UBND, ngày 01/8/2012 của Chủ tịch UBND huyện Mường Tè về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ giống gia súc cho các xã, huyện Mường Tè năm 2012;
  •  Căn cứ Quyết định số: 1492/QĐ-UBND, ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND huyện Mường Tè về việc phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu: Hỗ trợ giống gia súc cho các xã thuộc huyện Mường Tè năm 2012.

 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Tè  thông tin chào hàng cạnh tranh gói thầu: Hỗ trợ giống gia súc cho các xã thuộc huyện Mường Tè năm 2012.

 

1. Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

– Địa chi: thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu;

– Điện thoại: 02313.882.009 Fax: 02313.880.439

2. Tên gói thầu: Mua giống trâu sinh sản hỗ trợ một lần cho hộ nghèo chuyển đổi vật nuôi huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

3. Nội dung hỗ trợ 1 lần kinh phí mua giống trâu, bò sinh sản:

– Quy mô 234 con;

– Chủng loại: giống Trâu Việt Nam (Trâu cái đen); độ tuổi từ 12 đến 15 tháng tuổi.

– Địa điểm triển khai: tại các xã trong huyện.

4. Nguồn vốn: nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2012;

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian thực hiện: Thực hiện hoàn thành trong quy III năm 2012 (kể cả thời gian lựa chọn nhà thầu cung cấp giống).

TRƯỞNG PHÒNG