Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt 05 máy Photocopy

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT 5 MÁY PHOTOCOPY

Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt 05 máy Photocopy

 

  Bên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế.

 Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt 05 máy Photocopy ”.

Tên dự án: Mua sắm tài sản phương tiện làm việc thuộc dự toán chi ngân sách năm 2012 hiện đại hoá trang thiết bị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuế cấp năm 2012.

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 09giờ00 ngày 31/07/2012 đến 09giờ00 ngày 06/8/2012.

Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Điện thoại liên hệ: 054-3848526 FAX : 054-3822738

( Nhà thầu đến nhận hồ sơ mời thầu phải xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh thư, cung cấp đủ thông tin cơ bản về nhà thầu: Tên nhà thầu, địa chỉ trụ sở , số điện thoại, Fax )

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng : Phát miễn phí

 

Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng HCQT – Tài vụ Ấn chỉ – Vp Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Thời điểm hết hạn nhận HSĐX : 09giờ00 ngày 06/08/2012.

Bảo đảm dự thầu: Miễn thực hiện.

 

Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09giờ00 ngày 06/8/2012 tại Hội trường tầng 2, Vp Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế.