Đấu thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trụ sở Tổng cục Hải quan

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng cục Hải quan mời thầu Gói thầu 40b

 

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng cục Hải quan.

– Tên gói thầu: Gói thầu 40b. Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí – hạ tầng Trung tâm dữ liệu.

– Tên dự án: Trụ sở làm việc Tổng cục Hải quan.

– Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước và Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan.

 

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 09 tháng 8 năm 2012 đến trước 09 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng cục Hải quan – Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

– Điện thoại: 04.37822462 Fax: 04.37821034

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

 

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng cục Hải quan – Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

– Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).

+ Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2012, tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Tổng cục Hải quan – Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

 

Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.