Đấu thầu Mua sắm máy Photocopy cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM MÁY PHOTOCOPY CHO CÁC CHI CỤC THUẾ

Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy Photocopy cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

– Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

– Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 05 cái.

– Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2012.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

 

– Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 7 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2012 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 9 tháng 8 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính). Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là 500.000 (Năm trăm ngàn đồng).

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Điện thoại: 067.3855148 – 3852267 Fax: 067.3856679.

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 16 giờ 00 phút ngày 9 tháng 8 năm 2012.

Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.