Kế hoạch thầu xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC – CAM LÂM – KHÁNH HOÀ

Kho bạc Khánh Hoà thông báo kế hoạch thầu xây dựng công trình: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa

 

1. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

– Địa chỉ: Số 26 Hoàng Hoa Thám – TP Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại : 058.3525005

 2. Tên dự án: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Quyết định số 725/QĐ-KBNN ngày 27/7/2012 của Kho bạc Nhà nước.V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

5. Tổng mức đầu tư: 13.142.902.000 đồng

Nội dung của kế hoạch đấu thầu  xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa

 

TT

Tên gói thầu

 

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Ghi Chú

IGói thầu thi công xây dựng 

9.096.709.000

Vốn đầu tư phát triển ngành

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Quí

 III/2012

Đơn giá cố định

240 ngày

IIGói thầu cây xanh

40.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

IIICác gói thầu thiết bị
1Cung cấp, lắp đặt cửa kho tiền 

60.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

2Cung cấp, lắp đặt quầy giao dịch

104.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

3Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ

126.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

4Cung cấp, lắp đặt hệ thống BĐBC

99.593.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

5Cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng máy tính, điện thoại, Camera quan sát

150.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

6Cung cấp, lắp đặt rèm cửa

30.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

7Cung cấp, lắp đặt máy bơm chữa cháy và sinh hoạt

50.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

8Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp

350.000.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

IVCác Gói thầu tư vấn  đầu tư xây dựng
1Tư vấn quản lý dự án

231.894.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Tỷ lệ %

Theo tiến độ dự án

2Tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT

30.791.000

Vốn đầu tư phát triển ngành

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Tỷ lệ %

Theo tiến độ dự án

3Tư vấn giá sát thu công xây dựng và lắp đặt thiết bị

246.658.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Tỷ lệ %

Theo tiến độ dự án

4Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình

84.040.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

VCác gói chi phí khác
1Phòng chống mối

56.477.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

2Bảo hiểm công trình

18.273.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

3Kiểm toán quyết toán công trình

60.720.000

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Theo tiến độ dự án

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo.