Đấu thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước – Cam Lâm – Khánh Hoà

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC –  CAM LÂM – KHÁNH HOÀ

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa mời thầu thi công xây lắp: Gói thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm, Khánh Hoà

 

– Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

– Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp

– Tên dự án: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm.

– Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành

 

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 8 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính) .

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính – Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

– Địa chỉ: Số 26 Hoàng Hoa Thám – TP Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại: 058.3522369

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ/bộ

 

– Địa điểm nhận HSDT: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

– Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám – TP Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2012

– Bảo lãnh dự thầu: Bảo lãnh dự thầu phải dưới hình thức bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp. Giá trị bảo lãnh: 250.000.000 đồng tiền Việt Nam

 

– HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 8 năm 2012, tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

 

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.