Đấu thầu Cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe ô tô Mishubitshi-Pajero

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình mời thầu Cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe ô tô Mishubitshi-Pajero

 

– Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

– Tên gói thầu: Cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe ô tô Mishubitshi-Pajero, biển kiểm soát 17B-0534.

– Tên dự án: Sửa chữa tài sản cố định kế hoạch năm 2012

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

 

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 6/8/2012 đến trước 14 giờ ngày 10/8/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Tổ chức hành chính – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363.838.673 – Fax: 036.3838673

 

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 14 giờ ngày 10/8/2012 tại Phòng họp tầng 3, trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, đỉa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.