Mời đấu thầu Cung cấp và lắp đặt bàn ghế làm việc văn phòng và hội trường Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT BÀN GHẾ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG VÀ HỘI TRƯỜNG

Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt bàn ghế làm việc văn phòng và hội trường

 

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế.

 Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt bàn ghế làm việc văn phòng và hội trường”.

 Tên dự án: Mua sắm tài sản phương tiện làm việc thuộc dự toán chi ngân sách năm 2012 hiện đại hoá trang thiết bị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuế cấp năm 2012.

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 09giờ00 ngày 03/08/2012 đến 09giờ00 ngày 08/8/2012.

Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Điện thoại liên hệ: 054-3848526 FAX : 054-3822738

( Nhà thầu đến nhận hồ sơ mời thầu phải xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh thư, cung cấp đủ thông tin cơ bản về nhà thầu: Tên nhà thầu, địa chỉ trụ sở , số điện thoại, Fax )

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng : Phát miễn phí

 

Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng HCQT – Tài vụ Ấn chỉ – Vp Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Thời điểm hết hạn nhận HSĐX : 09giờ00 ngày 08/08/2012.

Bảo đảm dự thầu: Miễn thực hiện.

Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

 

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09giờ00 ngày 08/8/2012 tại Hội trường tầng 2, Vp Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.