Mời đấu thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ Ca nô năm 2012 cho Cục Hải quan Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CA NÔ

Cục Hải quan Nghệ An mời thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ Ca nô HQ 52 năm 2012

 

– Tên bên mời thầu: Cục Hải quan Nghệ An

– Tên gói thầu: “Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ Ca nô HQ 52 năm 2012”

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động của Cục Hải quan Nghệ An.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 07 tháng 8 năm 2012 đến ngày 14 tháng 08 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Quản Trị – Cục Hải quan Nghệ An.

Địa chỉ: Số 28 – Đường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại: 038.3844742 hoặc 038.3849515. Fax: 038.3844051

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 08 năm 2012 tại Phòng Tài Vụ – Quản trị – Cục Hải quan Nghệ An.

Mời nhà thầu đủ năng lực tham gia.