Đấu thầu Cung cấp thiết bị nội thất cho Chi cục thuế huyện Côn Đảo

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT

Chi cục Thuế huyện Côn Đảo có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Nhà công vụ Chi cục thuế huyện Côn Đảo theo hình thức đấu thầu;

Nguồn vốn quản lý tài chính do Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Chi cục Thuế huyện Côn đảo;

Mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng chẵn) tại Văn phòng Chi cục Thuế huyện Côn Đảo. Đường Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 17 tháng 08 năm 2012 đến trước 7 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2012 (thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng chẵn) được nộp bằng tiền mặt hoặc dưới hình thức thư bảo lãnh của một ngân hàng hợp pháp và phải được gửi đến Văn phòng Chi cục Thuế huyện Côn Đảo chậm nhất là trước 16 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 08 năm 2012.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h00 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 09 năm 2012 tại Văn phòng Chi Cục thuế huyện Côn Đảo. Đường Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

CHI CỤC TRƯỞNG