Đấu thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng cho Chi cục Thuế huyện Bắc Bình

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận mời thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng

 

– Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

– Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Bắc Bình.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn XDCB được Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hổ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 8giờ 00phút , ngày 22 /8/2012 đến trước 09giờ 00phút , ngày 07 /9/2012 ( trong giờ hành chính ).

 – Địa điểm bán HSMT: Phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; số 14 – Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận. (lầu 1)

Điện thoại: (062) 3822 486 Fax: (062) 3822 686

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

– Địa điểm nhận HSDT: Phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; số 14 – Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận. (lầu 1)

– Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00phút ngày 07/9/2011 (Thứ sáu)

– Bảo đảm dự thầu: HSDT phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu là đặt cọc tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải được gởi đến Cục Thuế Bình Thuận; số 14 – Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận chậm nhất là trước 09giờ 00phút (giờ Việt Nam) ngày 07/9/2011 theo thời điểm đóng thầu

– Hồ dơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09giờ 30phút (giờ Việt Nam), ngày 07/9/2011 tại Hội trường (lầu 2) Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, số 14 – Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên ./.