Đấu thầu Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cho nhà trường học huyện Mường Khương

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP HÔP MỰC MÁY IN

Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương mời đấu thầu Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cấp phát cho nhà trường phục vụ năm học 2012 – 2013

 

– Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai. có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu: 

– Tên dự án: Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cấp phát cho nhà trường phục vụ năm học 2012 – 2013.

– Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cấp phát cho nhà trường phục vụ năm học 2012 – 2013

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương năm 2012 .

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh chanh ( Trong nước )

– Thời gian phát hành sơ chào hàng từ 8 giờ 00 phút ngày 8 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên đến 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam ) ngày 14 tháng 8 năm 2012. ( Hồ sơ phát hành được miễn phí).

– Địa điểm phát hành:

Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương

Thi trấn Mường Khương – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại số 020 3881208 số Fax 0203881208

– Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam ) ngày 14 tháng 8 năm 2012 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương .

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Thị trấn Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

 

TRƯỞNG PHÒNG

Đoàn Xuân Đạt