Mời đấu thầu Cung cấp máy đếm tiền cho KBNN Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MÁY ĐẾM TIỀN

Kho bạc NN Hà Nội mời thầu Cung cấp máy đếm tiền cho KBNN Hà Nội.

– Tên bên mời thầu: Kho bạc NN Hà Nội

– Tên gói thầu: Cung cấp máy đếm tiền cho KBNN Hà Nội.

– Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên.

– Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 8 giờ ngày 14/8/2012 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 20/8/2012.

 

– Địa chỉ phát hành:

Phòng Hành chính – Quản trị – Kho bạc NN Hà Nội

– Địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

– Số điện thoại : 04.38266487 fax 04.38243115

– Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 9giờ  30 ngày 20/8/2012 tại phòng Hành chínnh – Quản trị – Kho bạc NN Hà Nội – Số 15 Trần Khánh Dư – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Kho bạc NN Hà Nội kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia chào hàng đấu thầu.