Mời thầu lắp đặt hệ thống Camera tại các KBNN trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế mời thầu lắp đặt hệ thống Camera tại các KBNN trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế

 

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tổ chức đấu thầu Chào hàng cạnh tranh lắp đặt hệ thống Camera tại các KBNN trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế

– Địa chỉ: Số 4 Lê Hồng Phong, TP Huế

 – Thời gian nộp Hồ sơ:  Từ ngày ra thông báo đến trước 08g00’, ngày 14 tháng 8 năm 2012

– Địa điểm nộp Hồ sơ: Nộp hồ sơ năng lực tại Văn phòng Kho bạc Nhà nước TTHuế – số 04 Lê Hồng Phong – TpHuế

Mọi thông tin liên hệ tại Phòng Hành chính – Quản trị Kho bạc Nhà nước TTHuế – số 4 Lê Hồng Phong – TP Huế – Điện thoại: 054.3817 200.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế Kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia.