Mời đấu thầu Mua sắm Máy photocopy cho Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA MÁY PHOTOCOPY

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu Mua sắm Máy photocopy.

 

– Bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

– Tên gói thầu : Mua sắm Máy photocopy.

– Tên dự án : Mua sắm máy Photocopy cho Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

– Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.

– Nguồn vốn : kinh phí khoán do Tổng cục Thuế cấp hàng năm theo kế hoạch.

– Địa chỉ phát hành : Phòng hành chính – Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Bắc Giang, gác 3 nhà 4 tầng. Điện thoại 0240.3855266.

 – Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ 7h ngày 08 tháng 8 năm 2012 đến trước 9h 30 ngày 15 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính ).

 

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ (báo giá) chậm nhất trước 9 giờ 30 ngày 15 tháng 8 năm 2012.

– Hồ sơ chào hàng sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2012 tại phòng họp tầng 2 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang kính mời các thầu đủ năng lực tham gia chào hàng đấu thầu.