Mời đấu thầu trang bị 30 máy chiếu cho Trường Đại học Tài chính – Marketing

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY CHIẾU

Trường Đại học Tài chính – Marketing mời thầu Trang bị 30 máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy và học tập

 

– Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính – Marketing.

– Tên gói thầu: ”Trang bị 30 máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Trường Đại học Tài chính – Marketing”

– Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Trường Đại học Tài chính – Marketing.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 15 tháng 08 năm 2012 đến 10 giờ ngày 22 tháng 08 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Trường Đại học Tài chính – Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 201).

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 22 tháng 08 năm 2012 tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 201).

 

Trường Đại học Tài chính – Marketing kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia.