Mua sắm Bàn ghế tiếp khách cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG BÀN GHẾ NỘI THẤT

Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm Bàn ghế tiếp khách cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 12 bộ.

 

 – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

– Tên gói thầu: Mua sắm Bàn ghế tiếp khách cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 12 bộ.

– Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2012.

– Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Điện thoại: 067.3855148 – 3852267 Fax: 067.3856679.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 7 giờ 00 ngày 21 tháng 08 năm 2012 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính). Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là 500.000 (Năm trăm ngàn đồng).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2012.

Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu.