Mời đấu thầu Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Bản Khoang

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SĂM MÁY MÓC, CÔNG CỤ SẢN XUẤT

– Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Bản Khoang.

– Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Bản Khoang

– Nguồn vốn: Chương trình 135 năm 2012

– Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2012 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2012 tại Ủy ban nhân dân xã Bản Khoang.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Trụ sở UBND xã Bản Khoang

– Địa chỉ: Xã Bản Khoang – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0986046939

 

Sa Pa, ngày 15 tháng 8 n ăm 2012

TM. UBND XÃ BẢN KHOANG

CHỦ TỊCH UBND

CHẢO PHÙ CHẲN