Mời đấu thầu xây dựng Mở rộng, nâng cấp trường cao đẳng nghề An Nhất – Thanh Hoá

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

 

– Bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh

– Gói thầu Mở rộng, nâng cấp trường cao đẳng nghề An Nhất

– Thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp trường cao đẳng nghề An Nhất Vinh khu CN và ĐT Hoằng Long – huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

– Nguồn vốn Tự có và vốn vay hợp pháp khác

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ 27/08/2012 – 08:00 Đến ngày 11/09/2012 – 08:00

Địa điểm Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh, khu công nghiệp và đô thị Hoằng Long, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: (0373) 273688/01657388658; Fax: (0373) 918678

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 11/09/2012 – 08:00

Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu.