Mời đấu thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra Hải quan Quảng Ninh

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU SỬA CHỮA TÀU BIỂN

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan HQ-09

 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời chào hàng gói thầu  Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan HQ-09 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 31/8/2012 (trong giờ hành chính) đến trước 9h00’ ngày 17/9/2012.

– Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Quản trị – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; số 5 – Bến Đoan – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.

– Điện thoại liên lạc: 033.3826143; Fax: 033.825590.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là trước 09h00’ ngày 17/9/2012.

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: tại Phòng Tài vụ Quản trị – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; số 5 – Bến Đoan – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia.