Mời đấu thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành – Bộ Tài chính

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành phục vụ Lãnh đạo

 

Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời đấu thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành phục vụ Lãnh đạo thuộc dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành phục vụ Lãnh đạo.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ ngày 28/8/2012 đến trước 9 giờ, ngày 13/9/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng 215, Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Từ 8 giờ đến trước 9 giờ, ngày 13/9/2012.

– Đóng thầu: 9 giờ, ngày 13/9/2012.

– Địa điểm nhận HSDT: Tầng 1, Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

– Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng

– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 13/9/2012 tại tầng 1, Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.