Mời đấu thầu Xây lắp sửa chữa đường giao thông Thanh Niên – Bình Chánh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 thông báo mời đấu thầu Xây lắp sửa chữa đường giao thông

 

Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 mời đấu thầu gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông). Thuộc dự án Sửa chữa lớn đường Thanh Niên (từ trụ điện 90P đến ranh Hóc Môn), huyện Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh

– Nguồn vốn Sửa chữa lớn, sửa chữa vừa – Ngân sách tập trung

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ 27/08/2012 – 08:00 Đến ngày 11/09/2012 – 14:00

Địa điểm Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, số 272 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 38385619; Fax: (08) 38374765

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 11/09/2012 – 14:00

Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên.