Mời đấu thầu Mua xe ôtô chuyên dùng cuốn ép chở rác cho huyện Phú Lương

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA XE Ô TÔ

Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Phú Lương mời đấu thầu Mua xe ôtô chuyên dùng cuốn ép chở rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường

 

Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Phú Lương có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu: Mua xe ôtô chuyên dùng cuốn ép chở rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .

Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Thị trấn Đu huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3874 237

Fax: 0280 3774 900

Nhà thầu sẽ được mua một bộ Hồ sơ yêu cầu tại địa chỉ nêu trên.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh vào 10 giờ 00 phút sáng ngày 10 tháng 9 năm 2012 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ báo giá của các nhà thầu tham phải gửi đến UBND huyện Phú Lương trước 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2012.

Hồ sơ báo giá sẽ được mở công khai lúc 9 giờ 30 phút ngày25/9/2012 tại UBND huyện Phú Lương.

 

Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Phú Lương kính mời các nhà thầu tham gia chào hàng dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TM. PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH HUYỆN

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thảo