Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác tại Chi cục Thú Y tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Chi Cục Thú Y tỉnh Điện Biên mời thầu Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác tại Chi cục

 

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Thú Y – tỉnh Điện Biên

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác tại Chi cục

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 8hgiờ, ngày 18 tháng 08 năm 2012 đến trước 8giờ, ngày 29 tháng 08 năm 2012.

Địa điểm bán HSMT: Số 244 đường 7/5 tổ 11 – P. Him Lam – TP Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230.381.0164

Fax: 0230.381.0165

– Địa chỉ nhận HSDT: Số 244 đường 7/5 tổ 11 – P. Him Lam – TP Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

– Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 29 tháng 08 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 8h30 ngày 29 tháng 08 năm 2012

HSDT sẽ được mở công khai vào 8h30 giờ Việt Nam ngày 29 tháng 08 năm 2012, tại Số 244 đường 7/5 tổ 11 – P. Him Lam – TP Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

 

Chi Cục Thú Y tỉnh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.