Mời đấu thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẤU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội mời đấu thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO

 

– Bên mời thầu Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

– Mời đấu thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO

– Thuộc dự án Xây dựng Nhà máy dược phẩm GMP-WHO

– Nguồn vốn Vay tín dụng

– Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ 28/08/2012 – 08:00 Đến ngày 14/09/2012 – 14:00

– Địa điểm Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội, số 356A đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: (04) 36641296

+ Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 14/09/2012 – 14:00

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội  kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên.