Mời đấu thầu Đào tạo tin học – CCNA cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TIN HỌC –  HỆ THỐNG MẠNG CCNA

Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời thầu Đào tạo CCNA

 

-Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời đấu thầu gói thầu “Đào tạo CCNA”.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 của Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.

– Địa điểm bán HSMT: P1301 – Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Hà Nội.

+ Điện thoại: 04.6276.4300 (88313-88141) Fax: 04.6276.4388

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8h00 ngày 29/8/2012 đến trước 9h00 ngày 12/9/2012 (trong giờ hành chính).

+ Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1 bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh được bán cho các Nhà thầu với giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: P1301 – tầng 13 – Kho bạc Nhà nước – số 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 12/9/2012.

 Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30 (giờ Việt Nam) ngày 12/9/2012, tại Hội trường tầng 5 – Kho bạc Nhà nước – số 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.