Mời đấu thầu Mua sắm ô tô phục vụ công tác cho Tổng cục Thuế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA Ô TÔ

Tổng cục Thuế mời thầu Mua sắm ô tô phục vụ công tác của ngành Thuế

 

Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu gói thầu: “Mua sắm ô tô phục vụ công tác của ngành Thuế” theo hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh trong nước. Sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Tổng cục Thuế và sẽ được nhận một bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh tại:

Tổng Cục Thuế : Số 123 Lò Đúc – Hà Nội

Điện thoại : (04). 39723600 Fax : (04). 39728348

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 22 tháng 8 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 27 tháng 8 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất trước 9 giờ00, ngày 27 tháng 8 năm 2012.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2012

Đại điểm mở thầu: tại Tổng cục Thuế, địa chỉ số 123 Lò Đúc – Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.