Mời đấu thầu Mua thiết bị tin học cho Kho bạc Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA THIẾT BỊ TIN HỌC

Kho bạc Nhà nước mời thầu Mua thiết bị tin học

 

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà mời  chào hàng cạnh tranh

 – Tên gói thầu: “Mua thiết bị tin học”.

–  Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động ngành từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Nhà thầu tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Quản trị – Vụ Tài vụ Quản trị – Kho bạc Nhà nước- 32 Cát Linh – Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88381- 88379) Fax: 04.62764367

 – Bán Hồ sơ yêu cầu với đơn giá 200.000 đồng/01 hồ sơ: từ 8h00 ngày 23/8/2012 đến trước 9h00 ngày 30/8/2012.

– Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 9h00 ngày 30/8/2012

– Đóng thầu: 9h00 ngày 30/8/2012

– Mở thầu: 9h30 ngày 30/8/2012

– Địa điểm mở thầu: Phòng họp số 905 (Tầng 9) trụ sở Kho bạc Nhà nước – số 32 Đường Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội.

– Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.