Mời đấu thầu cung cấp Thiết bị chế biến mủ 3L cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CHẾ BIẾN BỦ CAO SU

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông mời đấu thầu cung cấp Thiết bị chế biến mủ 3L nhằm Nâng cấp dây chuyền chế biến mủ 3L

 

– Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Tên gói thầu: 03 (Thiết bị chế biến mủ 3L)

-Tên công trình: Nâng cấp dây chuyền chế biến mủ 3L

– Nguồn vốn: Vốn Tập đoàn cấp tăng vốn điều lệ

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2012 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2012.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai;

+ Điện thoại: (059) 3790262 – Fax: (059) 3790024

+ Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2012

Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Tám mươi triệu đồng Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2012, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chú ý : Các đơn vị dự thầu khi đi mua hồ sơ dự thầu phải có giấy giới thiệu của đại diện Nhà thầu

TỔNG GIÁM ĐỐC