Đấu thầu thi công xây lắp và cung cấp vật tư cho công trình lưới điện hạ thế phường 15, 16 quận 8

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG  – XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐIỆN HẠ THẾ

Công ty Điện Lực Chợ Lớn Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp vật tư cho công trình Hoàn thiện và phát triển lưới điện hạ thế khu vực phường 15, 16 quận 8

 

– Bên mời thầu : Công ty Điện Lực Chợ Lớn mời đấu thầu:

– Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp vật tư cho công trình Hoàn thiện và phát triển lưới điện hạ thế khu vực phường 15, 16 quận 8.

– Thuộc dự án Hoàn thiện và phát triển lưới điện hạ thế khu vực phường 15, 16 quận 8

– Nguồn vốn Khấu hao cơ bản năm 2012

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 24/08/2012 – 08:00 Đến ngày 05/09/2012 – 14:30

– Địa điểm Công ty Điện lực Chợ Lớn – 1A Thuận Kiều Q5 TP.HCM

– Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 05/09/2012 – 14:30

 

Công ty Điện Lực Chợ Lớn mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.