Mời đấu thầu Cung cấp lắp đặt 02 tủ nguồn UPS 10KVA cho Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ – TỦ NGUỒN ÚP 10KVA

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu mời thầu Cung cấp lắp đặt 02 tủ nguồn UPS 10KVA

 

– Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt 02 tủ nguồn UPS 10KVA

– Tên dự án: Cung cấp lắp đặt 02 tủ nguồn UPS 10KVA

– Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu Rộng rãi trong nước

– Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 21 tháng 8 năm 2012 đến ngày 31 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành: 03 Thống Nhất, Phường 01, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Điện thoại/Fax: 064.3852087, Fax: 064.3856615

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2012 tại Phòng Hành chính – Quản trị Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.