Mời đấu thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị hệ thống Một cửa liên thông điện tử hiện đại tại thành phố Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A – Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan: Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ: 591 đường Hoàng Liên – Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai.

– Điện thoại: 020.3824 288: Fax: 020.3824 288.

2. Tên dự án: Xây dựng “Một cửa liên thông” điện tử hiện đại tại thành phố Lào Cai.

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai.

4. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng cạnh tranh: Mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng “Một cửa liên thông” điện tử hiện đại tại thành phố Lào Cai.

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA SẮP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG MỘT CỬA

 

– Tên bên mời thầu: Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai.

– Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng “Một cửa liên thông” điện tử hiện đại tại thành phố Lào Cai.

– Tên dự án: Xây dựng “Một cửa liên thông” điện tử hiện đại tại thành phố Lào Cai.

– Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (Do chính phủ Đan Mạch tài trợ) và vốn ngân sách tỉnh đối ứng.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 23 tháng 8 năm 2012 đến 16 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai, số 591 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai.

+ Điện thoại: 020.824288;

+ Fax: 0203.824288.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16h ngày 28 tháng 8 năm 2012.

– HSĐX sẽ được mở công khai vào 16h30’ ngày 28 tháng 8 năm 2012 tại phòng Nội vụ thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai, số 591 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai.

 Ngày 22 tháng 8 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan

Trưởng Phòng

 Hà Thị Minh