mời đấu thầu mua sắm máy scanner A3 cho Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TIN HỌC

Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng mời chào hàng đấu thầu máy scanner

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu

1. Tên cơ quan/đơn vị: Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng

Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt

Điện thoại: 063.3541151; Fax: 063.3541211

2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị sao quét giấy chứng nhận, hồ sơ cấp giấy chứng nhận để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm thiết bị sao quét giấy chứng nhận, hồ sơ cấp giấy chứng nhận để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, như sau:

– Máy Scan màu A3 Avision 320D2+ ; số lượng: 1 cái

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MÁY SCAN

 

– Tên dự án: Mua sắm thiết bị sao quét giấy chứng nhận, hồ sơ cấp giấy chứng nhận để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, như sau:

+ Máy Scan màu A3 Avision 320D2+ ; số lượng: 1 cái

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

– Phương thức hợp đồng: Trọn gói

 

 Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng

– Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt

– Điện thoại: 063.3541151;  Fax: 063.3541211

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 27/8/2012 đến 6/9/2012 (trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành: Số 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt,

ĐT: 063.3541151, Fax: 063.3541211

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ đúng, ngày 6/9/ 2012 tại số 37 Pasteur, phường 4, Tp Đà Lạt.

– HS sẽ được mở công khai vào 9 giờ đúng (giờ Việt Nam), ngày 6/9/2012, tại Văn phòng Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng.

 

GIÁM ĐỐC