Đấu thầu Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY

Mời đấu thầu Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện thuộc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

 

– Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên gói thầu: Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên do Kho bạc Nhà nước cấp và quỹ phát triển hoạt động ngành.

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2012.

– Địa chỉ phát hành miễn phí HSYC và nhận HSĐX (báo giá)

Phòng HCQT (Lầu 1) – Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: 08.39151021; Fax 08.39151060

Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.