Đấu thầu Mua sắm lắp đặt bàn ghế tủ văn phòng cho Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO ĐẦU THẦU HÀNG TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT

Cục thuế Nghệ An mời thầu Mua sắm lắp đặt bàn ghế tủ văn phòng tại Trụ sở làm việc Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

 

– Tên Bên mời thầu: Cục thuế Nghệ An:

– Tên gói thầu: Mua sắm lắp đặt bàn ghế tủ văn phòng tại Trụ sở làm việc Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 7h ngày 23/8/2012 đến trước 9h 30 ngày 29/8/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: số 15 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3842 240

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 30 , ngày 29/8/2012 tại số 15 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An .

Cục thuế Nghệ An kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.