Mời đấu thầu Mua sắm máy vi tính cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ĐẤU THẦU THIẾT BỊ TIN HOC – MÁY TÍNH

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Mua sắm máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

– Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

– Tên gói thầu: Mua sắm máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước;

– Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 28/08/2012 đến trước 11h00’ ngày 06/09/2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 11h00’, ngày 06/09/2012

– Địa chỉ phát hành Hồ sơ mời thầu và hồ sơ đề xuất : Phòng Tài vụ Quản trị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

– số 5 – Bến Đoan – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.

– Điện thoại liên lạc: 033.3826143;

– Fax: 033.825590.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.