Mời đấu thầu thi công xây lắp cải tạo mở rộng Kho bạc nhà nước – Châu Đức – Vũng Tàu

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu mời thầu thi công xây lắp Cải tạo mở rộng Kho bạc nhà nước – Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

– Tên Bên mời thầu: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

– Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp.

– Tên dự án: Cải tạo mở rộng Kho bạc nhà nước tại Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu.

–  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 07 tháng 9 năm 2012 đến trước 8 giờ 30, ngày 25 tháng 09 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 25 tháng 9 năm 2012

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu và Nhận Hồ sơ dự thầu: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Số 10-11 Lô K3 Khu Trung tâm thương mại, Phường 7– TP Vũng Tàu

– Điện thoại : 064.3812938;

– Fax : 064.3832859.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đồng/bộ.

– Bảo đảm dự thầu : 150.000.000 đ

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 , ngày 25 tháng 9 năm 2012, tại Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 03 Thống Nhất, phường 01, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.