Đấu thầu mua sắm hàng hóa, lắp đặt thiết bị cho Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU

Mời đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0223.878.107 FAX: 0223.878.107

2. Tên dự án : Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C.

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  MUA SẮM HÀNG HOÁ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐP CỘP

 

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

 – Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

– Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện: 03 tháng.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 09 năm 2012 đến trước 8 giờ ngày 26 tháng 09 năm 2012. ( Trong giờ hành chính ).

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).

– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

ĐT: 0223.878.107 FAX: 0223.878.107

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu: 26.600.000 đồng ( Hai mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

– Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.

Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2012.

– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 09 năm 2012.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Sốp Cộp, ngày 28 tháng 8 năm 2012

GIÁM ĐỐC

Bùi Vĩnh Phúc