Mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị trường học phục phòng GDDT huyện Iapa, Gia Lai

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Iapa, Gia Lai mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị trường học phục vụ công tác dạy và học thuộc ngành giáo dục năm học 2012 -2013

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu

1. Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Iapa, Gia Lai.

– Địa chỉ: huyện Iapa , tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax: ĐT/Fax: 059.3655.079

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị trường học phục vụ công tác dạy và học thuộc ngành giáo dục năm học 2012 -2013

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Iapa, Gia Lai.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng : Mua sắm trang thiết bị trường học phục vụ công tác dạy và học thuộc ngành giáo dục năm học 2012 -2013

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

 

– Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Iapa, Gia Lai.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trường học phục vụ công tác dạy và học thuộc ngành giáo dục năm học 2012 -2013.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

Nhà thầu sẽ được phát một bộ hồ sơ yêu cầu tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện (địa chỉ: huyện Iapa, Gia Lai).

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7 giờ 00 phút ngày 03 tháng 9 năm 2012 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Iapa, Gia Lai.

– Địa chỉ: huyện Iapa, tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax: ĐT/Fax: 059.3655.079

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 9 năm 2012 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi HSĐX bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax. HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2012 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Iapa, Gia Lai.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Iapa, Gia Lai kính mời các nhà thầu quan tâm.

 

 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 TRƯỞNG PHÒNG